Ποια κατασκευή ιστοσελίδας θεωρείται επιτυχημένη

Ποια κατασκευή ιστοσελίδας θεωρείται επιτυχημένη

Ποια κατασκευή ιστοσελίδας θεωρείται επιτυχημένη

Η απάντηση είναι μόνο μια! Η κατασκευή ιστοσελίδας η οποία θα φέρει κέρδος στην εταιρία μας.
Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει η εταιρία που θα αναλάβει τη δημιουργία ιστοσελίδας να έχει 4 βασικές ειδικότητες.

1. Έναν πολύ καλό Web Designer για την γραφική.
2. Ένα πολύ καλό προγραμματιστή Developer.
3. Έναν πολύ καλό Expert SEO για την μελέτη και ρύθμιση των λέξεων και φράσεων κλειδιών.
4. Έναν πολύ καλό κειμενογράφο.

Για να πετύχει η κατασκευή ιστοσελίδας και να βγάλει σοβαρά οργανικά αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης προς τους χρήστες και τις υπηρεσίες που αναζητούν θα πρέπει η εταιρία που θα αναλάβει το έργο να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Μια ιστοσελίδα δεν στηρίζεται μόνο στην γραφική που είναι απαραίτητη στο να προσελκύσει τους χρήστες αλλά πολύ περισσότερο στο να καταφέρει και να τους κρατήσει.
Εδώ θα παίξουν ρόλο οι επόμενες τρεις ειδικότητες.

1. Ο σωστός προγραμματισμός και τα ανάλογα Plugins.
Βασικό ο προγραμματιστής να ξέρει ποιες είναι η κατάλληλες προσθήκες που πρέπει να τοποθετήσει χωρίς μεγάλες υπερβολές.

2. Τα σωστά γραμμένα κείμενα τα οποία δεν θα κουράσουν τον χρήστη να καταλάβει γρήγορα και άμεσα τις υπηρεσίες που του προσφέρουμε.
Γιατί όσο ποιο απλή, κατανοητή και φιλική είναι προς τους χρήστες η ιστοσελίδα μας, τόσο κατανοητή και φιλική θα είναι και προς τις μηχανές αναζήτησης και εδώ θα παίξει ρόλο και ο Expert SEO.

3. Expert SEO που σε συνεργασία πάντα με τον κειμενογράφο θα καταλήξουν στις κατάλληλες λέξεις και φράσεις κλειδιά μαζί με τους τίτλους και υπότιτλους που θα τοποθετηθούν στο content της ιστοσελίδας μας.

Αυτές είναι η τέσσερις ειδικότητες που θα πρέπει να ξέρουμε για μια πετυχημένη κατασκευή ιστοσελίδας.

Scroll to top